Femei Active pe Piaţa Muncii
Proiectul Femei Active pe Piaţa Muncii

Proiectul Femei Active pe Piaţa Muncii este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 6 - Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.3 - Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.
Proiectul, cu o durată de 18 luni, se derulează în cadrul Contractului POSDRU/144/6.3/S/129755.

Parteneri
Parteneriatul de realizare a proiectului este format din:


Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este sporirea egalitatii de sanse pentru 800 femei prin imbunatatirea accesului egal la ocupare si dezvoltarea carierei profesionale, inclusiv prin antreprenoriat si retele in conditiile consolidarii aplicarii principiului egalitatii de sanse si de gen pentru crearea unei piete a muncii inclusive.
Proiectul va atinge obiectivul general si pe cele operationale prin patru tipuri de interventii majore care vor oferi beneficii concrete si de lunga durata celor 800 de femei din grupul tinta. Acestea se vor traduce intr-o crestere a participarii femeilor, in conditii de egalitate, pe piata muncii in regiunile tinta.
Zona de implementare a proiectului cuprinde regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov.


Obiectivele specifice
Proiectul are următoarele obiective:
  • Imbunatatirea competentelor profesionale a unui numar de 485 femei prin calificare/recalificare, in vederea cresterii accesului lor la ocupare
  • Imbunatatirea competentelor antreprenoriale si manageriale a unui numar de 315 femei prin perfectionare, consiliere de afaceri/manageriala si activitate in cadrul unor retele, in vederea initierii de minim 20 activitati independente si crearii de locuri de munca de catre si pentru femei
  • Consolidarea aplicarii principiului egalitatii de sanse si de gen prin cresterea gradului de constientizare a celor 800 femei din grup tinta si a factorilor interesati din regiunile proiectului cu privire la importanta, prevederile legislative si modalitatilor de implementare ale acestui principiu.

Rezultate aşteptate

  • 485 dintre membrele grupului tinta vor dobandi competente profesionale noi si certificate de calificare in domeniul TIC si de lucratori in comert crescandu-si sansa de acces la piata muncii
  • 315 femei vor dobandi competente profesionale/antreprenoriale/manageriale imbunatatite, conexe ocupatiilor lor actuale, in vederea promovarii in cariera sau initierii de activitati independente si crearii de locuri de munca de catre si pentru femei
  • aplicarea principiului egalitatii de sanse si de gen se va consolida, prin cresterea gradului de constientizare al celor 800 femei din grupul tinta precum si a actorilor relevanti cu privire la importanta, prevederile legislative si modalitatile de implementare ale acestui principiu

Noutăţi

Competitia Romania Start-up Plus

Ministerul Fondurilor Europene deschide astăzi, 16 septembrie 2016, secțiunea MySMIS aferentă apelului de proiecte „România Start-Up .... Detalii


Programul SRL-D 2016

S-a lansat programul SRL-D 2016. Prin Programul SRL-D se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii .... Detalii


Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START

S-a lansat Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare .... Detalii


Programul naţional multianual de microindustrializare

AIPIMM lanseaza Programul naţional multianual de microindustrializare. Obiectiv Susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare, creşterea volumului de .... Detalii


Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural

S-a lansat Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural .... Detalii

 

Investeşte în OAMENI


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro.

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.